Op zoek naar het DNA van Varietas? 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. 

Al onze verhalen worden geschreven door Lotte Hendriks, leerkracht van de Haarschool.

Nieuwsgierig? Lees hier onze verhalen:

Ontwikkeling van Varietas’ identiteit: eenheid in verscheidenheid

11 oktober 2023
Sinds de fusie van stichting Roos en Stichting Quo Vadis, wat leidde tot de oprichting van stichting Varietas zijn er al diverse ontwikkelingen teweeggebracht. De grondlegging bestond uit het vormen en visualiseren van een gezamenlijke identiteit. In het gesprek met GMR-lid Anita Brinks wordt duidelijk hoe de stichting haar identiteit heeft gevormd en hoe deze geborgd wordt binnen de Varietasscholen.  

Herdefiniëren van identiteit  

Stichting Varietas stond voor de uitdaging om een nieuwe identiteit te creëren Vragen als: ‘Wie zijn we, wat maakt ons sterk en welk verhaal willen vertellen?’ waren essentieel in dit proces. Dit leidde tot het initiatief voor het ontwikkelingsteam Identiteit binnen Varietas, samengesteld uit vijf schooldirecteuren, Marike Ruiter voor onderwijskwaliteit en Anita Brinks, vanuit de oudergeleding van de GMR. 

Schoolleiders verbinden  

“Iedere Varietas school heeft een unieke identiteit, wat voor ons essentieel is,” zegt Anita. De missie van Varietas is: Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden! Het ontwikkelteam Identiteit had als taak om te onderzoeken hoe de missie en visie verband hielden met de diverse Varietas scholen. “We wilden allereerst dat de scholen elkaar beter leerden kennen en dat er een gevoel van saamhorigheid ontstond,” voegt Anita toe. "In het begin begon ons ontwikkelteam met kennismakingssessies, waarbij schoolleiders hun schoolidentiteit bespraken. Ze deelden persoonlijke verhalen en herkenden hun schoolidentiteit." Tijdens deze sessies kregen de schoolleiders ook een pitchtraining om hun schoolidentiteit te presenteren, waarbij ze spraken over de leerlingenpopulatie en de bijzondere aspecten van hun onderwijs. Anita merkt op dat verschillende werkvormen zijn gebruikt tijdens de trainingen. "Een van de trainingen werd gegeven door een voetbaltrainer. De aanwezigen speelden snel verschillende rollen met diverse karakters en moesten één (voetbal)team vormen. Hoe? Samenwerken." 


Vormgeven aan Varietas’ identiteit 

Tijdens de pitchtraining kregen schoolleiders een 'Varietas ontwikkelteam identiteit'-poster. Vier belangrijke principes werden hierop belicht: goed onderwijs, met focus op professionaliteit en persoonlijke groei, het bieden van een stevige basis en maatwerk, inclusiviteit en verbinding met de maatschappij en een pedagogische benadering met empathie en open communicatie. “Het streven is dat de identiteit bij iedere Varietas directeur bekend is.” Gesprekken draaien volgens Anita om vertrouwen en het ontdekken van gedeelde waarden. Het ontwikkelteam staat klaar om scholen te begeleiden in het helder krijgen van hun identiteit en stimuleert dialogen tussen de schoolleiders.  

Unieke scholen, sterke verbindingen 

“Varietas valt op door haar diversiteit in schooltypen,” vindt Anita. “Er is voor iedereen een geschikt plekje.” De stichting heeft drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, professionaliteit en eigenheid, die in alle aspecten moeten terugkomen, zowel in de omgang met leerlingen als personeel. Hoewel elke Varietas school uniek is, is er een sterke onderlinge verbondenheid. “Binnen de organisatie kan het personeel makkelijk op andere scholen werken en er is sprake van een open bestuurskantoor met kennis op elk gebied,” legt Anita uit. Schoolleiders zijn goed op de hoogte van elkaars kwaliteiten door frequente intercollegiale gesprekken. “Mijn trots spreek ik graag uit over de snelle voortgang van hetgeen dat het ontwikkelteam Identiteit binnen korte tijd heeft weten te realiseren.” Anita benadrukt dat Varietas zich nog volop in ontwikkeling bevindt, met een succesvolle gezamenlijke verbinding als huidige stand van zaken.  
Media
  • Afbeelding1