Missie en visie

Stichting Varietas is een organisatie met 26 basisscholen (29 onderwijslocaties) in Deventer, Lochem, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden, Almelo en Twenterand. Onze scholen zijn openbaar, interconfessioneel, neutraal, katholiek of protestants-christelijk. 

Stichting Varietas heeft als missie ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst te bieden. Kinderen verschillen en dat is normaal. Binnen de Varietas-scholen hechten we veel waarde aan een brede ontwikkeling van kinderen. Vanzelfsprekend is de basis op orde (taal, rekenen en sociaal-emotioneel). De Varietas-scholen leggen daar boven op hun schooleigen ambities. Wij leggen de lat hoog, zowel voor onszelf als voor de kinderen, maar wij zijn ook realistisch in wat onze mogelijkheden zijn. Wij zoeken naar een goede balans tussen de drie kernopdrachten van het onderwijs:

  • Kennisontwikkeling: kennis en vaardigheden verwerven

  • Maatschappelijke vorming: leren omgaan met anderen, deelnemen aan de samenleving

  • Persoonsvorming: worden wie je bent, je talenten ontwikkelen, eigen keuzes leren maken

 

Varietas is meer dan de optelsom van de losse delen

 Als je Varietas vertaalt uit het Latijn staat het voor variatie, veelkleurigheid en verscheidenheid. Drie termen die de kracht van Varietas perfect omschrijven. Onze 26 basisscholen in Salland en Twente zijn immers heel verschillend. Wij hebben zowel grote als kleine scholen, scholen in de stad, maar ook in kleinere gemeenten. Wij hebben wat meer traditionele, maar ook vernieuwingsscholen. Daarnaast hebben wij een eigen kinderopvang en een slagvaardig en daadkrachtig bestuurskantoor. Samen vormen wij een unieke eenheid en een rijk netwerk boordevol expertise. In alle verscheidenheid leggen wij verbindingen met elkaar en werken wij samen om elkaar en de wereld een stukje beter te maken. Wij hebben daarbij ook de durf en het lef om het soms wat anders te doen. 

 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. Dat doen wij met professionele en bevlogen medewerkers, zowel op de scholen als op het bestuurskantoor.

In de visie van Varietas komen drie kernwaarden duidelijk naar voren

  • Eigenheid: vanuit een eigen identiteit, waarden-gedreven, ondernemend en met lef
  • Professionaliteit: wij werken samen aan een professionele cultuur, organisatie en communicatie
  • Verantwoordelijkheid: voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen