Varietas

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Onze missie: ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden!

 

Elke Varietas school heeft zijn eigen identiteit, dat is voor ons belangrijk. Maar als onderdeel van Stichting Varietas kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een beroep doen op specifieke expertise teams voor gedrag, begaafdheid en andere aandachtsterreinen. 

 

Onze scholen gaan uit van drie kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid:  voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen
  • Professionaliteit: wij werken samen aan een professionele cultuur, organisatie en communicatie
  • Eigenheid: vanuit een eigen identiteit, waarden-gedreven, ondernemend en met lef

Voor meer informatie over Varietas, kijk je op de pagina met onze missie en visie of op een van de andere pagina's "Over ons".

 

 

Raad van Toezicht Varietas heeft twee nieuwe leden benoemd

Henk van der Wal en Elvira Folmer zijn met ingang van 1 januari 2023 benoemd als lid van de Raad van Toezicht Varietas. Henk van der Wal zal de rol van voorzitter vervullen en Elvira gaat zich bezighouden met het aandachtsgebied onderwijs. Zij volgen hiermee Henk van der Sar, Leon van Minderhout en Irma Fuchs op in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hiermee bestaat de Raad van Toezicht uit 5 leden. Henk van der Wal heeft een brede ervaring op het gebied van het onderwijs. In het hoger onderwijs maar ook het speciaal onderwijs heeft hij diverse directie- en bestuursfuncties vervuld. Elvira Folmer heeft een brede onderwijskennis en - ervaring opgedaan bij universiteiten, hogescholen en bij het landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling, o.a. als onderwijsadviseur/onderzoeker en programmamanager. Beiden zien er naar uit hun kennis, kunde en enthousiasme in te zetten voor de Raad van Toezicht Varietas.

 RvT

20 decemberLees verder

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Interprofessioneel werken bij Varietas

Interprofessioneel werken gaat verder dan gewoon samenwerken vanuit je eigen beroep. Het is een aanpak waarbij teams vanuit verschillende beroepen en opleidingen samen onderzoeken hoe de beste resultaten kunnen worden bereikt. Je kijkt dan over de grenzen van je eigen beroep heen. 

 

Een enthousiaste groep professionals, onder wie ook collega's van Stichting varietas gaat in Deventer het interprofessioneel werken verder uitbreiden. De samenwerkende partners zijn 

  • de pabo van Saxion Hogeschool Deventer
  • Aventus MBO 
  • Raster Kinderopvang en
  • Stichting Varietas basisonderwijs

Zij gaan intensief samenwerken met als doel meer studenten opleiden die breder inzetbaar zijn binnen het domein Kind en Educatie en over specifieke competenties beschikken die het samenwerken in interprofessionele teams bevorderen. 

 

Zie onderstaand LinkedIn artikel voor meer informatie:

 

Francien Schipper-Modderman op LinkedIn: #interprofessioneelwerken

 

samen sterker

1 decemberLees verder
Kunst en cultuur

Op de scholen van Varietas wordt vaak aandacht besteed aan kunst en cultuur. Dat vinden we belangrijk en vooral ook heel leuk! Daarom werkt Varietas graag mee aan het kunstproject "Eilandje". Al eerder lieten kunstenaars zich inspireren door het eeuwenoude magische Vogeleiland in Deventer. Klassen konden het eiland 's zomers bezoeken en aan de slag gaan met originele en actieve kunstopdrachten. Er wordt inmiddels weer hard gewerkt aan een nieuwe editie van "Eilandje". Nieuwsgierig? Je vind meer informatie op de website van Stichting Vogeleiland Deventer.

 

Eilandje

3 novemberLees verder

Gezonde scholen en kwalitatief hoogstaand onderwijs

Vacatures met perspectief bij Varietas

Word jij onze collega? Varietas heeft weer diverse interessante vacatures. Kijk op onze website, op facebook of op LinkedIn. Varietas heeft een grote eigen invalpool. Veel medewerkers uit die pool hebben als invaller kennis kunnen maken met onze scholen en stromen nu door naar een school die bij hen past. Dat is het voordeel van Varietas! Een grote ondernemende organisatie met veel mogelijkheden. Ook geïnteresseerd? Kijk snel: Vacatures Onderwijs (varietas.nl)

wordt jij onze collega

Starters bij Varietas goed begeleid

Binnen stichting Varietas krijgt iedere startende leerkracht, naast de begeleiding op de school waar ze werken, ook een Varietas begeleider toegewezen. Het doel van deze begeleiding is dat nieuwe leerkrachten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de scholen van onze stichting en in staat zijn door effectieve begeleiding te komen tot professionele groei. Dit zorgt voor betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Ook kan deze begeleiding helpen voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Binnen de stichting zijn vier speciale begeleiders startende leerkrachten (BSL’ers) werkzaam die de startende collega’s begeleiding op maat aanbieden. Het accent bij deze begeleiding is gericht op het bevorderen van een positieve werkbeleving en het behouden en verbreden van de onderzoekende houding. 

 

Naast de begeleiding organiseren we ook startersbijeenkomsten, waar startende leerkrachten in een veilige setting elkaar kunnen ontmoeten. Bij deze bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, expertise uitgewisseld en er is ruimte voor intervisie.

 

onderwijs

2 aprilLees verder
Facebook   

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

Schoolkeuze? Maak een afspraak!

Op zoek naar een leuke school? Een school die gedragen wordt door Stichting Varietas kan meer bieden! Open dagen zijn natuurlijk niet mogelijk, maar als u contact opneemt met een school, kunt u individueel afspraken maken. Tot gauw!

 

Ik ga naar Varietas kort

Ik ga naar Varietas

 

 

29 januariLees verder
Bijzondere journalisten bij Kindcentrum TROTZ
nieuws
De leerlingen van ons Kindcentrum TROTZ gingen thuis aan de slag met journalistiek. De leerlingen van juf Sabine en juf Linda maakten zelf kranteartikelen...
 
De juffen schrokken eerst wel van wat ze lazen, maar gelukkig: het bleek allemaal fantasie!   :) 
 
TROTZ
 
5 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren