Varietas

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Onze missie: ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden!

 

Elke Varietas school heeft zijn eigen identiteit, dat is voor ons belangrijk. Maar als onderdeel van Stichting Varietas kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een beroep doen op specifieke expertise teams voor gedrag, begaafdheid en andere aandachtsterreinen. 

 

Onze scholen gaan uit van drie kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid:  voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen
  • Professionaliteit: wij werken samen aan een professionele cultuur, organisatie en communicatie
  • Eigenheid: vanuit een eigen identiteit, waarden-gedreven, ondernemend en met lef

Voor meer informatie over Varietas, kijk je op de pagina met onze missie en visie of op een van de andere pagina's "Over ons".

 

Schoolkeuze? Maak een afspraak!

Op zoek naar een leuke school? Een school die gedragen wordt door Stichting Varietas kan meer bieden! Open dagen zijn natuurlijk niet mogelijk, maar als u contact opneemt met een school, kunt u individueel afspraken maken. Tot gauw!

 

Ik ga naar Varietas kort

Ik ga naar Varietas

 

 

29 januariLees verder

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Nieuwe school Varietas in Nijverdal Zuid

Twee varietas scholen ’t Heem en De Peppel fuseren met ingang van het nieuwe schooljaar. De nieuwe school komt in multifunctioneel centrum De Twijn aan de P.C. Stamstraat, waar nu al De Peppel is gevestigd. Door de fusie blijft het openbaar basisonderwijs voor Nijverdal-Zuid behouden.

 

Tubantia schreef er een uitgebreid artikel over: Fusie van basisscholen behoudt openbaar basisonderwijs in Nijverdal-Zuid | Hellendoorn | tubantia.nl.

 

Peppel

27 januariLees verder
Oliebollen van de juffen in Okkenbroek

De juffen van de WereldWijzer in Okkenbroek brachten in hun kerstvakantie oliebollen langs.... 

 

oliebollen

5 januariLees verder

Gezonde scholen en kwalitatief hoogstaand onderwijs

Corona Winterspelen op Montessorischool
Onze Almelose Monessorischool houdt na de kerstvakantie twee weken lang de Corona Winterspelen voor kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 12-17 jaar! Tijdens de Corona Winterspelen worden er verschillende activiteiten georganiseerd door onze buurtsportcoaches in samenwerking met Avedan! 
winterspel
5 januariLees verder
Bijzondere journalisten bij Kindcentrum TROTZ
nieuws
De leerlingen van ons Kindcentrum TROTZ gingen thuis aan de slag met journalistiek. De leerlingen van juf Sabine en juf Linda maakten zelf kranteartikelen...
 
De juffen schrokken eerst wel van wat ze lazen, maar gelukkig: het bleek allemaal fantasie!   :) 
 
TROTZ
 
5 januariLees verder
Facebook   

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

GMR Varietas

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR). In april 2020 is Varietas ontstaan uit een samenvoeging van 2 stichtingen. In oktober hebben de twee GMR-en van die stichtingen een nieuw statuut en reglement vastgesteld en verkiezingen uitgeschreven voor een nieuwe GMR. Inmiddels is bekend wie zich kandidaat hebben gesteld voor de nieuwe MR en of er verkiezingen nodig zijn, 

  • Voor 2 zetels van de personeelsgeleding zijn geen kandidaten. Die blijven openstaan als vacature. Heb je alsnog belangstelling? Stuur een email naar e.korbeld@varietas.nl.
  • Voor de 4 jarige ouderzetel van Hellendoorn-Twenterand-Joppe zijn er 3 kandidaten. Daar komen dus verkiezingen. Leuk!
    Op 8 december mogen oudergeledingen van MR-en een stem uitbrengen op 1 van de kandidaten. 
  • Voor alle andere zetels was er 1 kandidaat. Dat betekent dat die mensen worden “geacht te zijn gekozen”. We kunnen hen dus nu al van harte welkom wensen in de GMR! 

Voor meer informatie zie: https://www.varietas.nl/p/medezeggenschap

 

GMR

28 oktoberLees verder
Vacatures leerkracht of onderwijsassistent

Word jij onze collega? Dan kom je te werken voor een grote organisatie met interne doorgroei mogelijkheden. Elk van onze scholen heeft een heel eigen identiteit en stijl, maar door samen te werken kunnen we nog beter ons doel bereiken: ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden!

 

Stichting Varietas heeft op het moment diverse vacatures. Je vind ze via facebook, LinkedIn en uiteraard op de vacaturespagina op onze website: 

 

Vacatures

 

 

word jij onze collega

9 oktoberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren