Over ons

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Een Varietas school wil net even iets meer bieden:

Missie-visie

Onze missie: ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst bieden!

Onze visie op hoe we dat het beste kunnen vormgeven is gebaseerd op 3 kernwaarden: eigenheid, professionaliteit en verantwoordelijkheid. Meer over onze missie en visie leest u op de pagina Missie en visie.

Organisatie

Meer informatie over het bovenschoolse deel van onze organisatie vindt u op de pagina Organisatie. Hier vindt u ook de jaarrekening en begroting. Meer informatie over de verschillende scholen vindt u op de websites van de scholen zelf. Er staan links naar alle websites op de pagina Scholen

Veiligheid en privacy

Varietas hecht veel belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn voortdurend bezig niet alleen het beleid maar ook de praktijk in onze organisatie te verbeteren. Op de pagina Privacy en veiligheid vind je de meest actuele informatie over veiligheid binnen onze organisatie.

Betrokkenheid ouders

Hoe de ouders van onze leerlingen worden betrokken bij het onderwijs van hun kind of bij de organisatie van dat onderwijs op schoolniveau en op Varietasniveau, leest u op de pagina's Ouders en Medezeggenschap.