Op zoek naar het DNA van Varietas? 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. 

Al onze verhalen worden geschreven door Lotte Hendriks, leerkracht van de Haarschool.

Nieuwsgierig? Lees hier onze verhalen:

“Wij doen het nét even anders, maar minstens zo krachtig.”

19 december 2022 Mensen binden en boeien; ervoor zorgen dat medewerkers zich gelukkig voelen binnen hun vak, is één van stichting Varietas’ belangrijkste waarden. Sinds driekwart jaar besteden HRM-adviseurs Jan Gerard Kuper en Vanessa de Zwart binnen het vak Human Resource Management actief aandacht aan het beleidsthema strategisch HRM. In een door hen opgesteld vierjarenplan komen de speerpunten van strategisch HRM tot uiting en worden Varietas’ waarden omarmd.

Betrokken en betekenisvol

Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Groningen interesseert Jan Gerard zich in alles op het gebied dat personeel en organisatie raakt. Arbeidsrecht, maar ook de inzet van personeel en de gevolgen voor personeel fascineren hem en deze facetten zijn dan ook nog steeds zichtbaar in zijn huidige loopbaan. Binnen het basisonderwijs stelt hij zich ten doel om een gunstig werkklimaat te waarborgen, zodat werknemers goed kunnen functioneren. Hierdoor kunnen zij betekenisvol onderwijs voor kinderen verwezenlijken. Energie put hij dan ook uit het betekenisvol zijn voor deze kinderen van de toekomst. Vanessa sluit zich aan bij de opvattingen van Jan Gerard. Zij geeft aan dat haar loopbaan na afronding van haar HBO, als HR-adviseur in 1999 gestart is in het bedrijfsleven. Vanaf 2002 werkt zij voor het onderwijs waar zij nog elke dag trots op is. Het is voor haar belangrijk dat zij voor de mens en mét de mens werkt. Sinds de verzelfstandiging van het onderwijs in voormalig stichting Roos is zij HRM-adviseur binnen de stichting en werkt zij het liefst aan beleidsontwikkeling. Betrokken zijn binnen de maatschappij en het verschil maken voor anderen, zijn belangrijke, persoonlijke waarden voor Vanessa. Daarom werkt zij ook als vrijwilliger voor de voedselbank en bemiddelt zij met regelmaat ook bij conflicten met bijvoorbeeld leerlingen, medewerkers of ouders. Verbinding en samenwerken: “Daar word ik elke dag blij van, omdat ik de kansen zie waar we het voor de mens een stukje beter kunnen maken.”

Speerpunten van SHRM

De genoemde waarden komen volgens Vanessa en Jan Gerard terug binnen het beleidsthema strategisch HRM. Het afgelopen jaar is door hen onderzocht welke thema’s er vanuit de maatschappij op het onderwijs afkomen. Na het samenbrengen en filteren van de gesprekken en informatie, zijn er drie hoofdthema’s tot stand gekomen, die de komende vier jaar centraal staan. Het eerste speerpunt luidt: werkgeluk, werkplezier en autonomie. Het tweede punt is aanpak personeelstekort en tot slot wordt er in het derde speerpunt aandacht besteed aan professionalisering en persoonlijke groei.

Werkgeluk, werkplezier en autonomie

“Momenteel staan we aan de vooravond van het eerste thema, die we nu aan het uitrollen zijn,” vertelt Jan Gerard. “Bij werkgeluk, werkplezier en autonomie gaat het erom dat medewerkers zich gelukkig voelen in hun vak, want dat betekent dat wij hen nog meer kunnen binden en boeien,” legt Vanessa uit. “Je wilt dat medewerkers binnen onze stichting, maar ook nieuwe collega’s die wij in de toekomst werven voor een langere termijn bij ons blijven werken en zich gewaardeerd voelen door de werkgever, Varietas!” Jan Gerard haalt de term vitaliteit aan. Belangrijk vindt hij het dat werknemers ook aan zichzelf denken en af en toe hun ruimte pakken. “Bedenk wat jij nodig hebt om je werk uit te kunnen blijven voeren en om je werk fijn te vinden.”

Activiteiten en een goede mindset

De komende jaren zullen er binnen stichting Varietas diverse activiteiten worden georganiseerd die passen bij de speerpunten van strategisch HRM. Eén van de voorbeelden hiervan is de inspiratiesessie over werkgeluk op de Dag van de Leraar. Daarnaast is het middagprogramma van de Varietasdag ingericht met leuke activiteiten, om medewerkers van diverse scholen bij elkaar te brengen. Naast het organiseren van betekenisvolle activiteiten, richten Jan Gerard en Vanessa zich op de mindset die in alle lagen van de organisatie terug te zien zal zijn. ‘Het mag soms even niet lukken, aldus Vanessa.’ Vanuit deze mindset kunnen directeuren in de eerste plaats het gesprek met hun collega’s aangaan. Hierdoor kan er gerichter worden gekeken wat deze medewerker nodig heeft. Vanessa geeft aan dat hierin een mooie balans gevonden moet worden. “Dus, dat het juiste gesprek plaatsvindt en dat wij vanuit het bestuur goede trainingen faciliteren waar medewerkers wat aan hebben. Het is bijvoorbeeld van belang dat er trainingen komen die niet alleen vakinhoudelijk gericht zijn, maar ook trainingen gericht op het stimuleren van de persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling.”

Input

Naast de ideeën die Jan Gerard en Vanessa hebben, vinden zij het bovenal van betekenis dat het personeel van Varietas actief betrokken is. Betrokkenheid en input van de collega’s is voor hen essentieel, zodat zij zich op feitelijke informatie begeven. Die input en informatie hopen de HRM-adviseurs onder meer te verkrijgen uit de resultaten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek dat in januari zal plaatsvinden, maar ook uit ervaringen van collega’s die georganiseerde activiteiten hebben bijgewoond. Aan de hand hiervan kunnen Jan Gerard en Vanessa gerichter sturen op de hulpvraag die er dan uitkomt, waarna hier concrete plannen aangehangen kunnen worden.

Lef

Met de komst van het beleidsthema strategisch HRM, gaat de jonge stichting Varietas zich op een nieuw gebied ontwikkelen. Kijkende naar de buitenwereld en de mogelijkheden binnen deze organisatie, hebben Jan Gerard en Vanessa kansen benut om betekenisvolle speerpunten voor het personeel te formuleren. Met de opdracht om dit met lef te doen en buiten de gebaande paden te treden, onderscheiden zij zich echter van collega-besturen. “Wij doen het nét even anders, maar minstens zo krachtig.”

Hou jij ook zo van variatie?

Varietas is altijd op zoek naar goede leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten. We zijn een organisatie met veel verschillende scholen en daardoor ook veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien naar de plek, die het beste bij jou past. Medewerkers die al in dienst zijn van Varietas krijgen via interne vacatures de gelegenheid om door te stromen naar de school/functie van hun voorkeur. We willen jouw talenten graag optimaal benutten!

Media
  • HRM