Op zoek naar het DNA van Varietas? 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. 

Al onze verhalen worden geschreven door Lotte Hendriks, leerkracht van de Haarschool.

Nieuwsgierig? Lees hier onze verhalen:

Wetenschap & Technologie; op naar toekomstbestendig onderwijs

27 maart 2023

Nederland heeft goedgeschoolde technici nodig, ingenieurs die creatieve oplossingen bieden, IT’ers voor het programmeren van robots, installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties: vakmensen met talent voor technologie. Wetenschap en Technologie onderwijs geeft leerlingen een beeld van die technologische wereld en laat ze hiermee kennis maken.

Varietas formeert een werkgroep

De werkgroep Wetenschap en Technologie (W&T) van Stichting Varietas heeft als doel het in kaart brengen van W&T-onderwijs op basisscholen en hen ondersteunen bij ontwikkelingen rondom het W&T-onderwijs. Dit is belangrijk omdat W&T een verplicht onderdeel is van het onderwijsprogramma volgens het Techniekpact van 2020. De werkgroep bestaat uit Marko van Koningsveld, Anneloes Visscher en Pieter Bökkerink. Zij vertellen over hun werkzaamheden en hun rol binnen de stichting.

“Wij ondersteunen en adviseren”

Een belangrijke taak van de werkgroep W&T is het afnemen van het W&T kompas. Dit meetinstrument geeft inzicht in de huidige situatie en ontwikkeling van het W&T-onderwijs op een school. Het kompas wordt afgenomen middels een nulmeting, waarin individuele teamleden aangeven in welke fase zij zich bevinden op het gebied van W&T. Vervolgens vindt een consensusbijeenkomst plaats om gezamenlijk tot een fasekeuze te komen. Inzichten vanuit het W&T kompas kunnen helpen bij het formuleren van een visie en het bepalen van benodigde stappen om deze te realiseren. “Na afname van het W&T kompas kunnen wij adviezen en tips geven voor verdere ontwikkeling van het W&T onderwijs,” licht de werkgroep hun rol toe.

“Deel positieve ervaringen”

De kompassen van Kindcentrum Kleurrijk en de Compaan zijn inmiddels afgerond. Maar er zijn nog meer scholen die gepland zijn voor het kompas, waaronder: De Vijf-er, de Egbertusschool, de Weemewereld en de Montessorischool. Pieter hoopt dat directeuren bij elkaar op bezoek gaan om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Inventarisatie en organisatie

Naast de afname van het W&T kompas heeft de werkgroep bij Heutink materialen geïnventariseerd. “We raakten enthousiast over LEGO Education sets en hebben daarom samen met de werkgroep ICT een pilot opgezet voor de groepen 1 t/m 8,” vertelt Marko. De werkgroep heeft lessenseries ontwikkeld voor verschillende groepen. Les 1 en 3 worden door de leden van de werkgroep en de betreffende leerkracht gegeven en na 3-4 weken gaan de sets door naar de volgende school. Ook is er een Intranet-omgeving rondom W&T ontwikkeld, waar informatie over methodes, subsidies, workshops, materialen en W&T coördinatoren te vinden is.

Trots en de toekomst

Anneloes is trots dat bijvoorbeeld de Egbertusschool enthousiast is geworden over technologie na het werken met LEGO Education. “Ik geloof dat scholen gemakkelijk gemotiveerd kunnen worden met bijvoorbeeld LEGO en dat wij bewustwording creëren over de inhoud van W&T.” Pieter vertelt: “Ik ben trots op de mooie basis die we als werkgroep hebben gelegd van waaruit we kunnen bijdragen aan mooie en betekenisvolle ontwikkelingen op de scholen van Stichting Varietas. We hopen een positieve grondhouding ten opzichte van wetenschap en technologie te creëren en hebben daar op meerdere Varietasscholen al aan bijgedragen.” “Scholen komen in beweging op het gebied van W&T,” vertelt Marko. De werkgroep hoopt dat scholen inzien dat W&T van groot belang voor de toekomst is en helpt hen graag tijdens hun ontdekkingstocht.

Media
  • WenT-300x225