Op zoek naar het DNA van Varietas? 

Binnen Varietas werken echte hartwerkers. Wij stropen de mouwen op, maar werken ook altijd vanuit ons hart. Binnen Varietas zien wij diversiteit als de bron voor bloei. Belangrijke merkwaarden voor ons zijn: ambitieus en met lef ontwikkelen, het zoeken van verbindingen, de passie om van betekenis te zijn en elkaar en de wereld een stukje beter te maken en waar nodig en wenselijk te zoeken naar eenheid in verscheidenheid en inspiratie door variatie. 

Al onze verhalen worden geschreven door Lotte Hendriks, leerkracht van de Haarschool.

Nieuwsgierig? Lees hier onze verhalen:

“Waarderend auditeren is als het ware een cadeautje voor scholen”

21 april 2023

“Hoe gaaf is het om scholen een cadeautje mee te geven door waarderend auditeren?” Sietske Nijland, directeur en auditor bij stichting Varietas, vertelt over haar motivatie om de auditopleiding te volgen en hoe ze als auditor de kwaliteit van het onderwijs kan beoordelen en advies kan geven om deze te verbeteren.

Auditeren binnen stichting Varietas

Na 15 jaar directeurschap wilde Sietske Nijland zich verder ontwikkelen. Ze had al eens gehoord over de auditopleiding en het auditteam van voormalig stichting Quo Vadis. Bij stichting Varietas wordt elke school eens in de vier jaar geaudit. Sietske wilde graag deel uitmaken van het auditteam en meekijken bij de ontwikkelende scholen. “Deze scholen wil ik graag helpen door hen aanbevelingen te geven over vervolgstappen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.”

Het proces van auditeren

Auditeren gebeurt in duo’s om een breder perspectief te krijgen. “Twee zien immers meer dan één en je kan met elkaar overleggen,” licht Sietske toe. Voorafgaand aan de audit vult de schoolleider samen met de interne begeleider of het team een zelfevaluatie in. Deze wordt gedeeld met de auditoren, samen met andere relevante documenten. Tijdens een intakegesprek wordt de context van de school besproken en wordt aangegeven waar de auditoren specifiek op moeten letten. Op de dag van de audit vinden er klassenobservaties en team- en leerling gesprekken plaats.

De rol van auditor

Sietske legt uit dat hun aanpak van auditeren binnen stichting Varietas waarderend is. “Wij komen niet als inspecteur, maar we komen als het ware om een foto van de school te maken.” Ze benadrukken de positieve aspecten van de school en geven erkenning waar het goed gaat. Tegelijkertijd blijven ze wel kritisch en geven ze terugkoppeling over wat nog niet voldoende tot uiting komt. “We geven aanbevelingen voor vervolgstappen als er blinde vlekken zijn of als bepaalde aspecten van de school nog onvoldoende ontwikkeld zijn.” Het doel is om de school te helpen verbeteren en te voldoen aan de gestelde eisen.

Werkplezier

Sietske geniet ervan dat ze iets kan bijdragen aan de stichting. Ze is niet alleen directeur van haar eigen Kindcentrum maar is ook betrokken bij het Koersplan en andere ontwikkelteams. Ze vindt haar rol als auditor ook erg interessant, omdat ze de school op een andere manier kan observeren dan als collega-directeur. “Ik vind het betekenisvol om te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de Varietasscholen.”

“Een cadeautje voor het team”

“Wij als auditoren bewaken de kwaliteit van de scholen en brengen deze goed in kaart, zodat scholen weten waar ze aan kunnen werken. De audit is geen inspectie,” benadrukt ze nogmaals, “maar geeft scholen de kans om hun ontwikkeling te bevorderen en eventuele blinde vlekken te ontdekken.” Sietske hoopt dat scholen tijdens de auditdag open en eerlijk zijn en het onderwijs bieden zoals ze dat normaal ook doen. Op deze manier kan een goed verslag worden opgesteld. Ze geeft aan dat waarderend auditeren als het ware een cadeautje is voor scholen en dat ze haar werkdag altijd tevreden afsluit, omdat ze een goede presentatie aan het team heeft kunnen geven. “Ik ga naar huis met de gedachte: het is ons weer gelukt om een goed cadeautje aan een school te geven.”

Media
  • IMG-20230421-WA0004-745x500