Nieuwsoverzicht

Koersplan 2023-2027

19 juli 2023
Nieuws

Het afgelopen schooljaar hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan het Koersplan Varietas 2023-2027. Met de denktank is gebrainstormd, het proces en tijdspad afgestemd en de inhoudelijke tekst besproken. Ook vanuit de leerlingen, ouders, teams, schoolleiders, staf en de geledingen is input opgehaald. Het Koersplan geeft richting aan de prioriteiten en activiteiten van stichting Varietas voor de komende vier jaar. Trends en ontwikkelingen zoals: technologische en digitale ontwikkelingen, personeelstekort, kansengelijkheid in het onderwijs en teachers in the lead worden beschreven. En hoe gaan we verder bouwen aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs?  Als laatste komen toekomstuitspraken en beloften voor 2027 aan bod. Naast het Koersplan hebben de scholen het schoolplan opgesteld. Dit is in feite de uitwerking van het Koersplan op schoolniveau.

 

Klik op de afbeelding voor de digitale versie van het Koersplan 2023-2027.