Welkom

!! TOPSTUKKEN !! uit het repertoire van VARIETAS!! Topstukken !! op zondag 7 oktober 2018. 

Uit vele jaren prachtig repertoire van Varietas (voorheen de Virgilius Cantorij) hebben wij het onderstaande gekozen. Wij gaan dit met verschillende oud leden en met het blokfluit ensemble Fluitenkruid ten gehore brengen:

Op zondag 7 oktober 15:00 uur in de Johanneskerk in Princenhage

Voor posters uit ons bestaan klik hier


 

Ruim 40 jaar geleden werd in Breda door Lex Lemat, toenmalig student aan het Tilburgs conservatorium, de Virgilius Cantorij opgericht. Doel van de Virgilius Cantorij was het zingen van polyfone muziek uit de Renaissance. Na 12 jaar nam Hubert Koniuszek de leiding over van het koor. Het regelmatig zingen in kerkdiensten wordt afgebouwd en de naam wordt veranderd in Kamerkoor Varietas, die aanduidt dat er zo gevarieerd mogelijk repertoire gezongen wordt. De zoektocht naar een zo getrouw mogelijke uitvoeringspraktijk wordt met Hubert geïntensiveerd en het koor werkt met diverse specialisten: Rebecca Stuart, Martien van Woerkum, Patrizia Bovi, Paul van Nevel, Vic Nees en Harry van der Kamp.

Voor het project TOPSTUKKEN! heeft Kamerkoor Varietas alle oud-leden van de Virgilius Cantorij en van Kamerkoor Varietas uitgenodigd om nog eens, samen met het huidige kamerkoor, een aantal topstukken uit de voorbije veertig jaar te vertolken.

Voor de gast-zangers én voor de huidige leden van Varietas betekende de repetitieperiode een zeer aangename (hernieuwde) kennismaking en was het een interessante uitdaging om met dit ad-hoc koor tot een mooie klank en eenheid te komen.