Privacy en veiligheid

Veiligheid

Stichting Varietas hecht veel belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn voortdurend bezig niet alleen het beleid maar ook de praktijk in onze organisatie te verbeteren. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over veiligheid binnen onze organisatie.

 

Gedrag- en integriteitscode

Afspraken over hoe wij ons integer kunnen gedragen, zijn vastgelegd in de Gedrags-en integriteitscode van Varietas. In deze gedragscode zijn de principes van integer gedrag geformuleerd. Die zijn ook van toepassing op bijvoorbeeld gedrag op social media. Er worden bewust geen namen van programma's en dergelijke genoemd omdat dit te snel veroudert. Wij vragen al onze medewerkers een verklaring te ondertekenen dat zij op de hoogte zijn van de afspraken in onze organisatie en dat zij zich daar naar gedragen. Samen met die te ondertekenen verklaring ontvangen zij de gedragscode en de privacyverklaring en uitleg waar zij nog meer informatie over privacy kunnen vinden.

 

Klachtenregeling

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Binnen Varietas hebben we de afspraak dat u klachten zo mogelijk eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Komt u er op school niet uit? Dan kan de onze klachtenregeling hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.

 

Varietas is op dit moment bezig een nieuwe klachtenregeling op te stellen. De nieuwe regeling is nog niet formeel vastgesteld en kan dus nog gewijzigd worden. Omdat in de oude regeling verkeerde gegevens staan, vindt u hieronder toch alvast de nieuwe (concept)versie:

Klokkenluidersregeling

Ook de Klokkenluidersregeling wordt op het moment aangepast. Hier vindt u binnenkort de geactualiseerde klokkenluidersregeling

  • Klokkenluidersregeling Varietas

 

Privacy

Hoe meer en hoe makkelijker mogelijkheden er zijn om informatie te delen, hoe zorgvuldiger we met die informatie om moeten gaan. Tegenwoordig is het erg makkelijk om foto's en andere persoonlijke informatie op internet te zetten. De belangrijkste factor daarbij, zijn de mensen die met die informatie werken. Je kunt de mooiste afspraken maken, maar belangrijker is het dat mensen zich daar aan houden en dat zij daarnaast zelf nadenken over welke informatie zij delen en hoe zij dat doen. Laten we vooral niet vergeten dat onze leerlingen (en onze collega's) de rest van hun leven geconfronteerd kunnen worden met die informatie.

 

Privacyverklaring Varietas

Wij verwerken van al onze leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met die persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met die persoonsgegevens omgaan:

 

Verzoek aan ouders

Wij vragen (ook bij deze) alle ouders en verzorgers om niet zomaar zonder toestemming informatie of beeldmateriaal te delen waar andere kinderen op staan. Het lijkt zo onschuldig om een leuke klassefoto even op facebook te delen, maar er zijn situaties waar dat voor een kind misschien zelfs gevaarlijk kan zijn. De school is op de hoogte van dat soort situaties. Deel dus geen persoonsgegevens of beeldmateriaal zonder toestemming van de ouders van een kind of van de school!

 

Varietas-app

Om meer controle te houden op de gedeelde informatie, gebruiken we in onze organisatie een afgeschermde omgeving, die is gekoppeld aan een app, waar ouders en medewerkers een account voor kunnen krijgen. Deze omgeving is van SchouderCom of Parro.

 

Functionaris gegevensbescherming

Varietas heeft twee functionarissen gegevensbescherming (FG): Eva Bosch en Ethel Korbeld die, samen met het ICT team, bewaken of de privacy in onze organisatie is geborgd.

  • Algemene vragen kunt u mailen naar het emailadres e.korbeld@varietas.nl.
  • Een melding over een informatiebeveiligingsincident kunt u mailen naar melding@varietas.nl
  • Wilt u liever eerst overleggen? Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9 en 16 uur op telefoonnummer 085-0435490 (tijdens schoolvakanties regio Noord zijn wij telefonisch niet bereikbaar. De melding-postbus wordt dan wel regelmatig gecontroleerd).

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren