Ouders

Oprechte aandacht voor de ouders van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting Varietas. Want een stevig fundament voor de kinderen valt of staat bij u. U kent immers uw kind het beste.

 

Onze scholen zien de ouders van hun leerlingen dan ook als educatief partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Maar wél dat we altijd open en eerlijk met elkaar communiceren.

 

Ouders + school = een stevig fundament

 

Het bestuur van Varietas vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in de Medezeggenschapsraad en diverse commissies en adviesgroepen.

 

Klachten

Voor klachten geldt de afspraak dat u die eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Dan kan de onze klachtenregeling hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.

 

Varietas is bezig een nieuwe klachtenregeling op te stellen. In december 2020 wordt die voorgelegd aan de GMR. Totdat de nieuwe regeling is vastgesteld, geldt de oude klachtenregeling van Quo Vadis: Klachtenregeling

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren