Nieuws

Onderzoek besturenfusie in besluitvormende fase

Afgelopen jaar heeft Stichting Quo Vadis de mogelijkheden onderzocht voor een fusie met Stichting ROOS. Om een goede kwaliteit onderwijs te kunnen blijven bieden heeft een organisatie voldoende capaciteit nodig. Dat maakt het mogelijk om meer extra faciliteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een eigen invalpool, gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen en nog veel meer. Voor medewerkers biedt een grotere organisatie meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Door te fuseren zal er een aaneengesloten gebied ontstaan van Almelo tot Deventer. In eerste instantie zal er op de scholen zelf niet veel te merken zijn van de besturenfusie. Het uiteindelijke doel van de fusie is natuurlijk wél dat het onderwijs op de scholen geleidelijk nog beter wordt.

2019-04-17 foto tekenen intentieverklaring fusie

Op 17 april 2019 tekenden beide bestuurders de intentieverklaring voor het fusietraject. Het grootste deel van het onderzoek en de besluitvorming is inmiddels afgerond. Er is door bureau Leeuwendaal een FusieEffectRapportage opgesteld op basis van een inventarisatie door een drietal werkgroepen, waar ook de medezeggenschap aan deelnam. Deze FER is aan de Raden van Toezicht, aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaden en aan de vakbonden voorgelegd. Er zijn met de vakbonden concrete afspraken gemaakt over het fusieproces (informatie daarover is voor medewerkers te vinden op intranet). Er zijn diverse medewerkers- en ouderraadplegingen geweest op verschillende tijden en locaties waar de plannen werden toegelicht en vragen en aandachtspunten konden worden besproken. De reacties van de Raden van Toezicht, de Medezeggenschap, de NKSR en gemeenten die al gereageerd hebben, waren positief. Het wachten is nog alleen nog op het formele besluit van de vier gemeenten waar openbare scholen zijn gevestigd. In september 2019 is hen gevraagd om akkoord te gaan met de fusie en met de statuten van de nieuwe organisatie. Wanneer hun reacties binnen zijn, is de de fusie hopenlijk binnenkort een feit.

15 januariLees verder

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren