Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Omdat onze organisatie meer scholen heeft, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezig houdt met bovenschoolse medezeggenschap.

 

Statuut en reglement

Binnen onze organisatie is er een bovenschools medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement die in eerste instantie bedoeld zijn voor de GMR. Wanneer een MR geen eigen statuut of reglement heeft, dan gelden het bovenschoolse statuut en reglement ook voor de MR. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

MR

Veranderingen van afspraken op schoolniveau worden besproken met de MR. Gesprekspartner van de MR is in vrijwel alle gevallen de schoolleider. Elke school van Varietas heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

 

GMR

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Varietas is te bereiken via het emailadres: 3cb1a0d6 punt varietas punt nl apestaart emea punt teams punt ms. Als de GMR fysiek vergadert, dan is dat telkens op een andere school van onze organisatie. 

 

Samenstelling GMR

Stichting Varietas is ingedeeld in 4 conglomeraten, groepen scholen die intensiever met elkaar samenwerken. De GMR sluit aan bij dit model. De kiesgroepen van de GMR zijn als volgt ingedeeld:

 

Kiesgroep Almelo-Wierden

Noorderborch, Egbertusschool, Wereldboom, Compaan, Widerode, Montessorischool 

 

Oudergelding: 

 • zetel tot 8/11/2022 - Onno Ferwerda
 • zetel tot 8/11/2024 - Lianne Scholten

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2022 - Annamieke Sloot
 • zetel tot 8/11/2024 - Mike van Dorp

 
Kiesgroep Deventer

Steenuil, Windroos, Het Palet, Adwaita, WereldWijzer (Deventer en Okkenbroek), Zonnewijzer, Bestuurskantoor

 

Oudergeleding:

 • zetel tot 8/11/2022 - Daniël Jonker
 • zetel tot 8/11/2024 - Remco Nijland

Personeelsgeleding: 

 • zetel tot 8/11/2022 - Fianne Put
 • zetel tot 8/11/2024 - Marko van Koningsveld

 

Kiesgroep Hellendoorn-Twenterand-Joppe

Schakel, Peppel, Heem, Weemewereld, Joppeschool, Blokstoeke, TROTZ!, Reggewinde

 

Oudergeleding:

 • zetel tot 8/11/2022 - Geert Heijenk
 • zetel tot 8/11/2024 - 3 kandidaten, dus op 8 december zijn er verkiezingen!
  De kandidaten zijn: Diantha Geurts-Bakker, Annemiek Oomen en Wout Hankel.
  Geweldig dat er zulke betrokken ouders zijn. De oudergeledingen van de MR-en mogen elk een stem uitbrengen op een kandidaat. De kandidaat met de meeste stemmen wordt het nieuwe GMR-lid.

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2022 - Mirjam Kienhuis
 • zetel tot 8/11/2024 - Jeanette Raben

 

Kiesgroep Holten-Deventer

Kleurrijk, Haarschool, De Rank, Vijf-er, Dijkerhoek, Holterenk

 

Oudergeleding: 

 • zetel tot 8/11/2022 - Anita Brinks
 • zetel tot 8/11/2024 - Auke de Roos

Personeelsgeleding:

 • zetel tot 8/11/2022 - Vacature
 • zetel tot 8/11/2024 - Willemien Holthuis
   

Zittingstermijn

De zittingstermijn van de GMR is gebonden aan de zetel, ongeacht de bezetting daarvan. De zittingstermijn van de GMR is 4 jaar. Elke twee jaar loopt die termijn voor de helft van de zetels af (zo stappen niet alle GMR-leden tegelijk op en houden we voldoende kennis en ervaring in de GMR). Per kiesgroep is dat een ouderzetel en een personeelszetel. Je mag je na die termijn wel direct weer verkiesbaar stellen en natuurlijk mag een GMR-lid altijd zelf eerder stoppen. 

 

Reiskosten GMR

GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren. De personeelsleden kunnen dat op de gebruikelijke manier doen en de ouderleden kunnen gebruik maken van het volgende declaratieformulier: declaratieformulier reiskosten RVT en GMR. Mail het formulier (in één pdf) naar factuur231 apestaart cabo punt nl (Je kunt een Excel document opslaan als pdf. Je kunt ook het formulier printen en scannen).

 

Communicatie

Medewerkers en ouders van ingeschreven leerlingen kunnen via de SchouderCom-omgeving toegang krijgen tot agenda's, verslagen en andere informatie van de GMR en MR. Ook wordt er een paar keer per jaar een gratis basiscursus medezeggenschap aangeboden voor belangstellende ouders en medewerkers.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Ethel Korbeld: e.korbeld@varietas.nl.

 

Medezeggenschap tijdens de Coronamaatregelen

Nu de GMR niet meer fysiek bij elkaar kan komen, heeft het dagelijks bestuur van de GMR met de bestuurders een procedure/route afgesproken voor formele medezeggenschaps trajecten. Daarnaast kan er indien gewenst een Team-overleg voor de gehele GMR georganiseerd worden.Op 3 april 2020 is deze procedure aan de gehele GMR voorgelegd.

 

Dagelijks bestuur GMR

De bestuurders en het DB-GMR hebben wekelijks een kort Teams-overleg om elkaar op de hoogte te houden.

 

Formele aanvragen

Onderwerpen die formeel behandeld moeten worden

 1. Worden door de bestuurders voorgelegd aan het DB-GMR
 2. Het DB-GMR delegeert de voorbereiding van het onderwerp aan de betreffende GMR-commissie (zie document met samenstelling GMR en commissies in de SchouderCom omgeving)
 3. De GMR-commissie brengt zijn advies uit aan het DB-GMR
 4. Het DB-GMR stuurt dit aan de volledige GMR. Zij kunnen zo nodig (voor een afgesproken datum) nog aandachtspunten aandragen die door de GMR commissie beantwoord of verwerkt kunnen worden.
 5. Zonder tegenbericht gaat het DB-GMR er van uit dat de GMR leden akkoord zijn met het voorgestelde besluit.
 6. Het definitieve GMR besluit wordt door het DB-GMR aan de bestuurders gestuurd.

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren