GMR

Vacatures voor nieuwe GMR leden

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR). Zie ook de pagina over medezeggenschap.

 

Vind jij het leuk om mee te denken over bovenschools beleid en afspraken bij Stichting Varietas? Wil jij betrokken worden bij de veranderingen en ontwikkelingen die spelen in onze organisatie? Stel je dan kandidaat voor de nieuwe GMR van Stichting Varietas.

 

De huidige GMR leden mogen zich na afloop van hun zittingstermijn direct weer kandidaat stellen maar alle andere ouders en collega's krijgen ook de kans zich kandidaat te stellen. Als er meer dan 1 kandidaat 

is voor een zetel, dan komen er verkiezingen en mogen de MR-en kiezen wie het nieuwe GMR-lid wordt.

 

Stel jij je kandidaat?

Je kunt je kandidaat stellen door een email te sturen naar het emailadres van de verkiezingscommissie:  692555a7 punt varietas punt nl apestaart emea punt teams punt ms 

 

Zet in je email: 

 • je voor en achternaam
 • je emailadres
 • of je ouder of personeelslid bent
 • bij welke school of organisatieonderdeel je werkt of een kind op school hebt
 • voor welke zetel (vacature) je je kandidaat stelt

 

Welke vacatures zijn er?

De GMR heeft 4 kiesgroepen, voor elk conglomeraat 1. Per kiesgroep/conglomeraat zijn er 2 ouderzetels en 2 personeelszetels.

 

CONGLOMERAAT OUDERZETELS PERSONEELSZETELS

Almelo-Wierden

Noorderborch, Egbertusschool, Wereldboom, Compaan, Widerode, Montessorischool

 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024

Deventer

Steenuil, Windroos, Het Palet, Adwaita, WereldWijzer (Deventer en Okkenbroek), Zonnewijzer, bestuurskantoor

 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024

Hellendoorn-Twenterand-Joppe

Schakel, Peppel, Heem, Weemewereld, Joppeschool, Blokstoeke, TROTZ!, Reggewinde

 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel ot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024

Holten-Deventer

Kleurrijk, Haarschool, De Rank, Vijf-er, Dijkerhoek, Holterenk

 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024
 • zetel tot 8/11/2022
 • zetel tot 8/11/2024

 

Zittingstermijn

De zittingstermijn van de GMR is gebonden aan de zetel ongeacht de bezetting daarvan. De zittingstermijn van de GMR is 4 jaar. Elke twee jaar loopt die termijn voor de helft van de zetels af (zo stappen niet alle GMR-leden tegelijk op en houden we voldoende kennis en ervaring in de GMR). Per kiesgroep is dat een ouderzetel en een personeelszetel. Bij invoering van dit reglement worden alle zetels tegelijk opengesteld en heeft de helft van de zetels éénmalig een zittingstermijn van 2 jaar. Als je je kandidaat stelt vragen we je om aan te geven of je een voorkeur hebt voor een zetel van 2 of van 4 jaar. Je mag je na die termijn wel direct weer verkiesbaar stellen en natuurlijk mag een GMR-lid altijd zelf eerder stoppen. 

 

Eerst meer informatie?

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren. Op dit moment online. Personeelsleden mogen hun GMR taken in (bovenschoolse) werktijd doen. Alle GMR leden kunnen hun reiskosten declareren.

 

Als je behoefte hebt aan meer informatie, heb je verschillende mogelijkheden:

 1. Je kunt een van de huidige GMR-leden aanspreken. 
 2. De bestuurder, Berthold van Leeuwen is graag bereid meer informatie te geven: 085-0435491 of b.vanleeuwen@varietas.nl 
 3. De ambtelijk secretaris medezeggenschap, Ethel Korbeld is ma-di bereikbaar op 085-0435496 of e.korbeld@varietas.nl

Verkiezingen?

 • Als er na de sluitingsdatum minder (of evenveel) kandidaten dan zetels zijn voor een conglomeraat dan zijn er voor die kiesgroep geen verkiezingen en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
 • Voor de conglomeraten die meer kandidaten dan zetels hebben, mag elke MR op 8 december 1 stem uitbrengen per geleding. De ouder-MR-leden stemmen samen op 1 ouderkandidaat en/of de personeels MR leden stemmen samen op 1 personeelskandidaat. 
 • De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, ongeacht de vorm waarin de verkiezingen worden gehouden (fysiek, digitaal of anders).
 • Alleen de verkiezingscommissie heeft toegang tot de gegevens van de stemming en zal deze informatie niet buiten de verkiezingscommissie bekend maken.
 • Als er verkiezingen gehouden kunnen worden, ontvang je daar meer informatie over. 

 

 

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren