Raad van Toezicht Varietas heeft twee nieuwe leden benoemd
20 december 2022

Henk van der Wal en Elvira Folmer zijn met ingang van 1 januari 2023 benoemd als lid van de Raad van Toezicht Varietas. Henk van der Wal zal de rol van voorzitter vervullen en Elvira gaat zich bezighouden met het aandachtsgebied onderwijs. Zij volgen hiermee Henk van der Sar, Leon van Minderhout en Irma Fuchs op in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hiermee bestaat de Raad van Toezicht uit 5 leden. Henk van der Wal heeft een brede ervaring op het gebied van het onderwijs. In het hoger onderwijs maar ook het speciaal onderwijs heeft hij diverse directie- en bestuursfuncties vervuld. Elvira Folmer heeft een brede onderwijskennis en - ervaring opgedaan bij universiteiten, hogescholen en bij het landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling, o.a. als onderwijsadviseur/onderzoeker en programmamanager. Beiden zien er naar uit hun kennis, kunde en enthousiasme in te zetten voor de Raad van Toezicht Varietas.

 RvT

Move to improve!

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren