Miniconferentie
9 maart 2020

Op 2 maart jl. hebben Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis een miniconferentie gehouden met als thema: “hoe verhoudt de verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie zich tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Raden van Toezicht, bestuurders en wethouders uit de regio Salland/Twente hebben elkaar ontmoet en zijn geïnspireerd door een aantal boeiende sprekers: Frans de Vijlder (HAN-lector Goed bestuur), René Peeters (landelijk aanjager kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugd), Henk van der Esch (bestuurder Achterhoek VO) en Leo Breukel (Onderwijsbestuurder). Het was een boeiende bijeenkomst en wellicht een mooie start voor structureler contact tussen Raden van Toezicht, bestuurders en wethouders.

 

foto gezelschap

 

 

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren